Vítej na stránkach portálu Obligames!

 • Pravidla

  1. ADMIN JE NEJVETŠÍ AUTORITOU SERVERU. Každý hrác je nucen se podrídit jeho rozhodnutí a príkazum.


  2. Nick nesmí obsahovat vulgarismy ani rasistické narážky a musí být jasne citelný.


  3. Je zakázáno vulgární chování a rasistické projevy. Slušné chování se bere jako samozrejmost. Nepožadujeme sice krasomluvu, ale nemusíte to prehánet. Za prehnané nadávky budou tresty v techto krocích -> 1. upozornení * 2. duležitejší upozornení * 3. chatban dle rozhodnití gm / admina.


  4. Zabíjet spoluhráce s LVL nižším než 20 je zakázáno s výjimkou hrácu se statusem PK.


  5. Je zakázán spam ve hre i na fóru.
  Pro obchody typu: koupím (WTB), prodám (WTS), vymením (WTT) využívejte shoute urcené pro tento úcel.


  6. Zneužívání BUGU je zakázáno. BUGY hlaste na fóru. Pri opakovaném zneuzívání bugu se muže stát ze budete trestáni.


  7. Létat na Wyverne ve mestech je poveleno, jediný zákaz je využít wyvernu k buggování.


  8. Je zakázáno vyhazovat itemy na zem, zbytecne to zatežuje server a vznikají lagy.


  9. Nikdy nikomu nedávejte ACC, ani Admin ani GM nemají právo ho od vás žádat. Nepotrebují ho. Prípadné ztráty vecí z ACC nebudeme rešit.


  10. Je zakázáno jakýmkoli zpusobem vydávat se za Admina nebo GM.


  11. Jestli vám Admin nebo GM neodpovídá na dotazy, má moc práce nebo zrovna nesedí u pocítace. Nespamujte ho zbytecne. Pokud vám neodpoví do 10 minut opakujte dotaz.


  12. Nežádejte Admina nebo GM o supporty ci zvýhodnení, ani o žádnou pujcku. Stejne vám nebude poskytnuta a navíc dostanete trest.


  13. Admin ani GM není povinen vám zjištovat dropy a vlastnosti charakteru. Nejdrív se zeptejte okolních hrácu, a pak poprípade tedy Admina, GM jako poslední rešení..


  14. Vstupem na server se zavazujete plnením pravidel.  Tresty: Trest urcuje GM, které hráce pristihne pri porušení pravidel a pouze on má právo výšku trestu pozmenit dle okolností. Ostatní GM mohou trest zmenit pouze v prípade, že se v odvolacím rízení rozhodne ve prospech hráce. Hádání se o zvoleném trestu, ci žebrání o zmírnení trestu povede jen k vyššímu trestu. Výška trestu je posuzována individuálne, na základe toho, jaké zkušenosti GM s trestaným hrácem mají (napríklad zaslouzilý "RP hrác" nedostane plný trest, naopak casto trestaný "noRPík" dostane bez milosti maximální trest). Pokud hrác nesouhlasí s trestem, muže se odvolat. Odvolání se podává hlavnímu adminovi serveru. Pri odvolání admin prípad na základe podaných dukazu posoudí a trest muže být snížen (prípadne prominut), ponechán a nebo zvýšen. Možné tresty jsou : chatban, jail, znemožnení pohybu ci obchodu, odebrání prestupu, delevel a v krajních prípadech smazání postavy ci zabanování accountu.

  Explority a cheaty

  1. Wall Shooting - je prísne zakázáno strílet pres zdi, podlahy a jiné prekážky. Po nahlášení že jste stríleli pres prekážky mužete dostat jail nebo ban na account.

  2. Využívání Bugu - Úmyslné a opakované zneužívání známých nebo zjevných chybu muže být potrestáno ztrátou charakteru, jailem, banem na account. Bugy okamžite nahlaste bud ve hre GM/adminovi nebo na forum.

  3. Hacknutí serveru - pokus o hacknutí serveru, at už je to hra, nebo databáze se bude trestat okamžitým IP banem.

  4. Third Party Programs - the use of third party programs and client moddifications is forbidden at L2. Any player found using any of these will be perma banned.

  5. Používání L2 Walkera je zakázáno. Trestá se banem.


   

  Neznalost pravidel neomlouvá.

  .